Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

                                                                                                                                                           T.C.

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

MARMARA                                     BELEDİYESİ

 

Karar Tarihi: 17/05/2021

Karar No: 6/1

BELEDİYE BAŞKANI          : 

Süleyman AKSOY

ÜYELER                                 :

Ediz ÖZTÜRK, Hüseyin GEÇGİN, Mirze TEMEL, Erhan UZUNER, Recep Ali AYAZ, Cemal AKSOY, Fatih BAŞIDİNÇ,Şahin ALAGAŞ

BULUNMAYANLAR              : 

Hasan ÇAMUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 6. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 30.04.2021 gün ve E-30702447-105.04-847 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 17.05.2021 Pazartesi günü saat: 14.00’da Belediye hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Hasan ÇAMUR’un toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Hasan ÇAMUR’un toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi): “Marmara, Saraylar Mahallesi, Abroz Mevkiinde  tapuda G19d09d3c pafta, 181 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı 203/285 hissesi Belediyemiz uhdesinde kayıtlı taşınmazın satışı hususunun görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi): “EKİNLİK Adası’nda deniz kenarında bulunan 106 ada, 58 parsel, 4.400,76 m2 arsayı köy projesi için çocukların kalacağı iki binanın yapımı için KALBEN Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneğine destek amaçlı Belediyemize yapılacak olan şartlı bağışların kabulünün görüşülmesi” Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddelerinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan üyelerin herhangi bir sorusu, yazılı, sözlü talebi olup olmadığını sordu. Herhangi bir önerge olmadığı görüldü.

            Başkan toplantıyı açmadan önce okunan bildiriye göre; Marmara Adalar Belediye Meclisi olarak İsrail’in Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri Ramazan Bayramı’nın hemen arifesinde vahim bir boyut kazanmıştır. İsrail güvenlik güçleri tarafından bebek ve çocuklar dahil çok sayıda Filistinli vatandaşın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Zorla tahliyeye yönelik hukuk dışı ve gayri insani operasyonları şiddetle kınıyoruz.

            Marmara adalar belediye meclisi olarak Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanında olduğunu belirterek Filistin Halkı’nın özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. Dedi. Bu bildiri tüm siyasi parti ve meclis üyeleri tarafından imzalanarak tutanak altına alındı.

Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 41 2020 Mali Yılı İdare ve kesin hesabı gelir- gider ödenek durumunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Mali Hizmetler Müdür vekilini toplantıya davet ederek 2020 yılı kesin hesabı hakkında bilgi vermesini istedi. Mali Hizmetler Müdürü tarafından 2020 mali yılı kesin hesabı hakkında bilgi verdi;

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 Mali yılı Kesin Hesabında;

MARMARA-2020 MALİ YILI İDARE VE KESİN HESABI GELİR- GİDER ÖDENEK DURUMU KESİN HESAP GİDER TOPLAMI  :

 2020 yılı bütçesi 33.385.300,00 TL. ödenek konulmuş olup, 29.484.257,98 TL. harcama gerçekleşmiş bunun 24.875.189,59 TL. ödeme yapılmış ödenemeyen 4.609.068,39 TL. gelecek yıla emanete alınmıştır. Bütçede kullanılmayan 3.901.042,02 TL. ödenek imha edilmiştir.

GELİR DURUMU                                         :

2020 yılı gelir bütçesine 33.385.300,00 TL. ödenek konulmuş olup, 2019 yılından 10.498.785,81 TL. tahakkuk devretmiş, yıl içinde 28.981.774,09 TL tahakkuk gerçekleşmiş olup toplam 39.480.559,90 TL.sıdır. Bu bakiyeden 28.887.187,00 TL.sı tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 10.439.149,82 TL. 2021 yılına tahakkuk devretmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ                                    :

01 Personel Giderleri                                       :             4.942.033,80 TL       

02 Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Giderleri :                880.758,50 TL

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                      :           20.323.421,88 TL

04 Diğer İç Borç Faiz Giderleri                        :                            1,81 TL.

05 Cari Transferler                                          :                262.664,28 TL

06 Sermaye Giderleri                                      :             3.075.377,71 TL

TOPLAM                                                       :           29.484.257,98 TL

BÜTÇE GELİRLERİ                                    :

01 Vergi Gelirleri                                            :             11.628.204,36 TL

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                    :               7.670.237,47 TL

04 Alınan Bağış ve Yardımlar                          :                  790.400,00 TL

05 Diğer Gelirler                                             :               8.463.504,17 TL

06 Sermaye Gelirleri                                      :                  334.250,00 TL.

KESİN HESAP GELİR TOPLAMI               :             28.887.187,00 TL

Yukarıda zabıtlara geçen 2020 Mali yılı kesin hesabı yeniden okunarak üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu yukarıda zabıtlara geçen 2020 Mali yılı kesin hesabının oy birliği ile aynen kabul edilmesine, 5393 sayılı kanunun 64. maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40. maddesine uyularak gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR NO:42 T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Balıkesir PTT Başmüdürlüğünün 02/04/2021 tarihli 11908 sayılı yazısına istinaden Saraylar PTT Şube Yerinin yeniden kiralanması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan mülkiyeti Belediyemize ait Marmara ilçesi, Saraylar Mahallesi, Liman Meydanındaki binamızın zemin katındaki 76,31 m2lik taşınmaz yerinin, bedelli tahsis sürelerinin uzatılması hususunda PTT Başmüdürlüğünün yazısı olduğunu söyledi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu yukarıda yazılı Belediyemize ait Marmara ilçesi, Saraylar Mahallesi, Liman Meydanındaki binamızın zemin katındaki 76,31 m2lik taşınmaz yerin PTT Başmüdürlüğüne TÜFE oranında artırılarak 5 (BEŞ) yıl süre ile uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 43 02.01.2020 tarih ve 1/1 meclisin 11 nolu kararıyla; İlçemiz Avşa Adası, Deniz Mahallesi, Konstantin Bayırı mevkiinde mülkiyeti hazineye ait d-4 pafta 8243 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli haritada gösterilen kısmına romen vatandaşları barınma sorununu çözmek amacıyla yapılan konutların şahıslara teslimi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan romen vatandaşlarımıza ilgili kararlarımız ile yapımına karar verilen binaların inşaat aşaması bittiğinden ve teslime hazır olduğundan, uzun süredir orada ikamet eden, barınmak için konutu bulunmayan kişiler tespit edilerek her aileye bir konut şartıyla, aylık 500TL. kira bedeli ile verilmesinin uygun olacağını ve bunun yanında Belediyemiz lehine yapılan sözleşmelere gerekli maddeler eklenerek, Belediyemiz ile romen vatandaşlarımız arasında sözleşmelerin imzalanıp kişilere teslim edileceğini söyledi. Salonda hazır bulunan üyelere görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler yukarıda belirtilen maddelerin uygun olduğunu söylediler. Ayrıca buna ilaveten meclis üyelerimizden Şahin ALAGAŞ özellikle öncelik engelli vatandaşlarımız veya aile içinde engelli bireyi bulunan ailelerimiz olmak üzere sözleşmelere gerekli maddeler eklenerek kiralanmasının uygun olacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu İlçemiz Avşa Adası, Deniz Mahallesi, Konstantin Bayırı mevkiinde mülkiyeti hazineye ait d-4 pafta 8243 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli haritada gösterilen kısmına romen vatandaşları barınma sorununu çözmek amacıyla yapılan konutların gerekli sözleşme protokolleri yapılarak şahıslara teslimine, bu konuda belediye başkanına tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:44  (Önergenin 1. Maddesi) “Marmara, Saraylar Mahallesi, Abroz Mevkiinde tapuda G19d09d3c pafta, 181 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı 203/285 hissesi Belediyemiz uhdesinde kayıtlı taşınmazın satışı hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Başkan yapılan görüşmeler sonucunda Saraylar Mahallesi, Abroz Mevkiinde tapuda G19d09d3c pafta, 181 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı 203/285 hissesi Belediyemiz uhdesinde kayıtlı taşınmazın satışı konusunda Belediye encümenine yetki verilmesini teklif etti. Üyelere görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Belediyemize ait hissenin satışı hakkında Belediye encümenimize yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 KARAR NO:45  (Önergenin 2.maddesi): “EKİNLİK Adası’nda deniz kenarında bulunan 106 ada, 58 parsel, 4.400,76 m2 arsayı köy projesi için çocukların kalacağı iki binanın yapımı için KALBEN Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneğine destek amaçlı Belediyemize yapılacak olan şartlı bağışların kabulünün görüşülmesi” hakkında idi. Başkan gelen talep dilekçesine istinaden; KALBEN Derneği, toplumsal dışlanmaya maruz kalan çocukların sanat ve spor yoluyla sosyal hayata entegrasyonunu sağlayacak; alternatif, yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştireceği KALBEN ÇOCUK KÖYÜ’nü kurmak üzere yola çıktığını, hem koruma altındaki çocukların hem de farklı dezavantajlara sahip çocukların yaz tatillerini geçirebilecekleri köyümüzde; çocukların toplumsal ve sosyal hayata aktif olarak katılması, sorumluluk alma ve inisiyatif kullanma becerisi kazanması, iş birliği ve dayanışmanın gücünü keşfetmesi, sosyal hayatta gönüllülüğün verdiği hazzı tatması ve insanlarla iletişimlerinin güçlenmesi için çalışmalar yapacağını ve amaçlarının; çocukların bir yandan tatil yaparken, bir yandan da resim, müzik, drama gibi sanatsal faaliyetlere katılarak kendi becerilerini fark etmelerini sağlamak ve akademiden ayrıldıktan sonra bu alanlarda aktif olmalarını sağlayacak imkan ve motivasyonu verebilmek olduğunu söyledi. Bu bağlamda, Marmara Denizi Adalarından EKİNLİK Adası’nda deniz kenarında bulunan 106 ada, 58 parsel, 4.400,76 m2 arsayı köy projesi için Belediyemizden kiraladıklarını meclis üyelerinde anlattı.

Dernek tarafından KORUMA ŞİRKETLER GRUBU, köyümüze çocukların kalacağı iki binanın yapımı için destek olacağı hakkında bilgi verdiklerini, yapımı için gereken 330.400 TL. ‘yi belediyeye şartlı bağış yaparak, köyün yapılmasına destek olmak istediklerini belirtti. Bu konuda meclis üyelerine görüşlerini sordu salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu EKİNLİK Adası’nda deniz kenarında bulunan 106 ada, 58 parsel, 4.400,76 m2 arsayı köy projesi için çocukların kalacağı iki binanın yapımı için KALBEN Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneğine destek amaçlı Belediyemize yapılacak olan şartlı bağışların kabulüne ve alınan bağışların KALBEN Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneğine harcanmasına oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Mayıs Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

17.05.2021, Saat: 15.45

      MECLİS BAŞKANI                                         KATİP                                                          KATİP

       Süleyman AKSOY                                      Ediz ÖZTÜRK                                            Mirze TEMEL

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM