Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2021 NİSAN AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

 

T.C.

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                  MARMARA                                     BELEDİYESİ

 

Karar Tarihi: 01/04/2021

Karar No: 3/1

BELEDİYE BAŞKANI          : 

Süleyman AKSOY

ÜYELER                                 :

Ediz ÖZTÜRK, Hasan ÇAMUR, Hüseyin GEÇGİN, Mirze TEMEL, Erhan UZUNER, Recep Ali AYAZ, Cemal AKSOY 

BULUNMAYANLAR              : 

Fatih BAŞIDİNÇ, Şahin ALAGAŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 toplanma devresinin 3. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 26.03.2021 gün ve 30702447-105.04-536 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 01.04.2021 Perşembe günü saat: 14.00’da Belediye hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden Meclis Üyesi Fatih BAŞIDİNÇ’in Covid-19 hastalığına yakalandığından toplantıya katılamadı. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz  dedi. Yine Belediye Meclis üyelerimizden Şahin ALAGAŞ’ın hastasına ameliyat randevusu olduğu için toplantıya katılamayacağını bildirdi. Bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı.

 Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 6 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Mülkiyeti Belediyemize ait Ekinlik Mahallesi 114 ada 3 parseldeki taşınmazın yap işlet devret modeli ile kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Marmara İlçesi merkez ve tüm mahallerinde ihale süreleri sona eren kiralık yerlerimizin ihale sürelerinin 2021 yılı yaz sezonu için uzatılması hususunun görüşülmesi”(Önergenin 3.maddesi) şöyleydi: “Saraylar Mahallesi, Atatürk Caddesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 155 ada 33 parsel (1.167,26 m²) üzerine Çok Amaçlı Spor Salonu (toplam inşaat alanı 2.600 m²) yapılması hususunun görüşülmesi. (Önergenin 4.maddesi) şöyleydi: “Saraylar Mahallesi, Liman Caddesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 101 ada 110 parsel numaralı taşınmaza Gençlik ve Spor Merkezi yapılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.”(Önergenin 5. Maddesi) şöyleydi: “% 100 hissesi Belediyemize ait olan Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sermaye ihtiyacından dolayı yapacağı Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, ilgili şirketteki Belediye sermayenin 5.000.000,00 (Beş Milyon) TL nakdi  ve 9.317.168 TL da ayni olmak üzere toplam 14.317.168 TL kadar daha arttırılması ve Ekinlik Mah. Çakıltepe Mevkii 106 Ada 86 Parselde 19.795,36 m² yüzölçümlü 1.979.536 TL değerindeki arsanın ayni sermaye artırımına dahil edilmemesi hususunun görüşülmesi” (Önergenin 6.maddesi) şöyleydi: “Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait 10 TU 867 Plakalı otobüs/ minibüsün bedelsiz olarak Belediyemize devir edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması”

Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 6 adet önerge maddelerinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan  üyelerin herhangi bir sorusu, yazılı, sözlü talebi olup olmadığını sordu. Herhangi bir önerge olmadığı görüldü. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

KARAR NO: 18 Meclis 1. ve 2. Başkan vekili seçimi ( 2 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden 1.Başkan Vekilliğine Hüseyin GEÇGİN’nin 8 adet oy, 2.Başkan Vekilliğine Hasan ÇAMUR’un 8 adet  oy aldıkları görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Hüseyin GEÇGİN’nin 1. Başkan Vekilliğine, Hasan ÇAMUR ’un 2. Başkan Vekilliğine bu tarihten itibaren seçime kadar seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:19 Meclis Katip Üyelerinin seçimi ( 2 asil, 2 yedek) hakkında idi. Meclis görevlisi  tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden  Mirze TEMEL’in 8 oy, Ediz ÖZTÜRK’ün 8 oy asil üyelik için, Recep Ali AYAZ’ın 4 oy, Erhan UZUNER’in 4 oy yedek üyelik için aldıkları görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Mirze TEMEL ve Ediz ÖZTÜRK’ün Meclis Katibi Asil Üyeliğine, Recep Ali AYAZ ve Erhan UZUNER’in Meclis Katibi Yedek Üyeliğine bu tarihten seçime kadar seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:20 Encümen Üyeleri seçimi (2 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden Recep Ali AYAZ’ın 8 oy, Ediz ÖZTÜRK’ün 7 oy, Mirze TEMEL’in 1 oy aldığı görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Recep Ali AYAZ ve Ediz ÖZTÜRK’ün bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Encümen Üyeliklerine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:21 Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri seçimi (3 kişi) hakkında idi.  Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden Mirze TEMEL’in 8 adet oy, Hüseyin GEÇGİN’in 8 adet oy, Şahin ALAGAŞ’ın 7 adet oy, Fatih BAŞIDİNÇ’in 1 adet oy aldığı görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Mirze TEMEL ve Hüseyin GEÇGİN ve Şahin ALAGAŞ’ın  bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO:22 İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi (3 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis Görevlisi tarafından toplandı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu üyelerden;Erhan UZUNER’in 8 oy, Ediz ÖZTÜRK’ün 8 oy, Fatih BAŞIDİNÇ’in 8 oy aldığı görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Erhan UZUNER, Ediz ÖZTÜRK ve Fatih BAŞIDİNÇ’in bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

 

KARAR NO: 23 Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine üye seçimi (2 Asil) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden en çok oy alan Erdek Kaymakamı ve Meclis Üyelerinden Recep Ali AYAZ’ın Asil Üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Erdek Kaymakamı ve Recep Ali AYAZ’ın Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine Asil Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

KARAR NO: 24 Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine üye seçimi ( 1 Asil, 1 Yedek) hakkında idi. Açık oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu; üyelerden Recep Ali AYAZ’ın asil üyelik için, Mirze TEMEL’in yedek üyelik için oy birliği ile kabul edildiği görülerek, Başkan üyelerden en çok oy alan Recep Ali AYAZ’ın Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine Asil Üyeliğine, Mirze TEMEL’in Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine Yedek Üyeliğine bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile seçildiklerini yüksek ses ile ilan etti.

KARAR NO : 25 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre Marmara Belediyesi’ne ait 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca faaliyet raporunun okunması ve ibrası sırasında Meclisi yönetmek üzere yerime 1.Başkan Vekili Hüseyin GEÇGİN’e bırakıyorum diyerek 1.Başkan Vekili Hüseyin GEÇGİN’e Meclise nezaret etmek üzere yerini verdi. Marmara Belediyesi tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunmasına başlandı. 01 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 dönemine ait 1 yıllık faaliyet raporunun bilgisi verilmesinden sonra Başkan Vekili; 1 yıllık faaliyet raporu hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Üyeler yapilan çalışmalardan başkana teşekkür ettiler.  Meclis Başkan Vekili söz aldı, Başkan tarafından hazırlanan 01 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 dönemine ait 1 yıllık faaliyet raporunu 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Belediye Başkanı tarafından verilen 1 yıllık faaliyet raporunun yeterli olduğuna karar verilerek oy birliği ile kabulüne, yapılan oylama sonucu karar verildi. Başkan tüm meclis üyelerine faaliyet raporunu olumlu bulmaları ve gösterdikleri ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür etti.

KARAR NO : 26- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporu Meclise okudu. Denetim Komisyonu raporu hakkında müzakereler yapıldı. Suç teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmadığı tespit edildi. Başkan, Komisyon üyeleri ve Meclis üyelerimiz işlerin çok düzgün olduğunu söyledi ve bu konuda personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

KARAR NO : 27- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Baski Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19/03/2021 tarihli 7994 sayılı yazısına istinaden bedelli tahsis sürelerinin uzatılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan mülkiyeti Belediyemize ait Marmara ilçesi, Marmara merkez mahallesi 2144 parsel nolu taşınmaz içerisindeki depo yerinin, Deniz mahallesi 8357 parsel nolu taşınmaz içerisinde bulunan tahsilat merkezinin, Saraylar mahallesi 103 ada 7 parsel nolu taşınmaz içerisindeki tahsilat merkezinin bedelli tahsis sürelerinin uzatılması hususunda BASKİ Genel Müdürlüğünün yazısı olduğunu söyledi. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu yukarıda yazılı Belediyemize ait taşınmazların (depo ve tahsilat yerlerinin) BASKİ Genel Müdürlüğüne her biri için TÜFE oranında artırılarak 3 (üç) yıl süre ile uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 28- 2021 Yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi hakkında idi. Başkan Marmara Merkez feribot iskelesine en yakın alanda trafiği engellemeden Belediyemizce kurulan ve gemiye mermer yükleme yapan kamyon ve tırların tonajlarını aşmaması için kantar kuruldu. Belediyemizce maddi açıdan harcama yaptık. Bu nedenle her geçen kamyon ve tırlardan ücret alınması gerektiğini söyledi. Benim teklifim kamyon ve tır başına 15.00-TL dedi. Salonda hazır bulunan üyelerin gündem maddesi hakkında meclis üyelerini görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler eksikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonunca çalışma yapıldığını ve 2021 gelir tarifesine eklenmesinin uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu belirlenen eksikliklerin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde 2021 Yılı Gelir Tarifesine:

Kamyon ve tırların kantar ücreti                                                                           15.00-TL

Olarak uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO : 29- Martok Yönetim Kuruluna üye seçimi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 02.10.2020 gün ve 9/1 sayılı Belediye meclisimizin 67 no.lu kararı ile Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yapılacak olan genel kurul toplantılarına Belediyemize temsilen katılmaya, oy kullanmaya, bu şirkette Marmara Belediyesi tüzel kişiliğimizin yönetim kurulu olarak seçilmesi gerekiyor dedi. Önceki alınan 08.10.2020 10/1-76 sayılı meclis kararımızda genel kurullarda Belediyemiz tüzel kişiliğini temsilen Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’un yetkili kılınmıştı. % 100 hissesi Belediyemize ait olan Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. ‘nin 2022 yıl sonuna kadar yapacak olduğu Genel Kurul toplantılarına;  Marmara Belediye tüzel kişiliğimizi temsilen 65647212902 T.C. Kimlik Numaralı Belediye Başkanımız Süleyman Aksoy’un katılmasına ve oy kullanmasına, bu genel kurullarda Marmara Belediyemizin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi halinde, Marmara Belediye Tüzel kişiliğimizi temsil etmek üzere Belediye Başkanımız Süleyman Aksoy’a yetki verilmesini, yine Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurullarında görev yapmak üzere Belediye Meclis üyelerinden 22541647674 T.C. Kimlik Numaralı Recep Ali Ayaz ile Ulaşım Hizmetleri Müdürü 10883629120 T.C. Kimlik Numaralı Murat Ünlü’ ye yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO : 30- İlçemiz merkez, Okullar Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:27 adresindeki mevcut okul binamızın yıkılarak hayırseverler Alpsel MERCAN ve Tansel MERCAN’ın yardımlarıyla yapılacak okul binasının adının “Recep Ahmet Mercan İlk ve Ortaokulu” olması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 05.11.2019 tarihli meclisimizde 12/1 sayılı önergenin 73. Maddesine göre okulun depreme dayanıksız olduğunu, ilk katının sürekli deniz seviyesi altında kaldığı için su aldığını, bu nedenle velilerinde talepleri üzerine belediyemizce yasal işlemler yapılmış, Milli Eğitime bildirilmiş, okulun yıkılarak yeniden yapımı hususunda karar alınmıştır ve alınan karara müteakip 12.08.2020 tarihli Balıkesir Valimiz, Marmara Kaymakamımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, ve hayırsever Alpsen MERCAN ve Tansel MERCAN tarafından düzenlenen protokol imzalanmış ve protokolün 7.maddesinde de inşaat tamamlandığında okula “RECEP AHMET MERCAN İLK VE ORTA OKULU” isminin verilmesi, ayrıca bu okul içerisinde ve bu arsa üzerinde bundan sonra yapılacak herhangi bir yapı, bina, spor salonu, konferans merkezi, ek derslik ve benzeri bir yapıya başka bir isim verilmemesinin sağlanması  kabul edildiğinden mecliste bu konuyu paylaşmak istediğini söyledi. Salonda hazır bulunan üyeler katkılarından dolayı Alpsel ve Tansel MERCAN kardeşlere çok teşekkür ettiklerinin bu tür hayırsever işlerin çok güzel olduğunu dediler. Başkan da yine ilçemiz için bu tür hayırsever işlerinin çok katkı sağladığını her  zaman olduğu gibi yine tüm meclis üyeleri arkadaşlarımın ve canlı yayında izleyenlerimin karşısında teşekkür ettiğini, babalarının “RECEP AHMET MERCAN” isminin ömür boyu ilçemizde yaşayacağını söyledi.

KARAR NO : 31- İlçemiz Yiğitler Mahallesi Uygulama İmar planında Belediye Hizmet Alanında kalan tapuda 27 pafta 1252 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın tahsisi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan İlçemiz Yiğitler Mahallesi, Uygulama İmar planında Belediye Hizmet Alanında kalan tapuda 27 pafta 1252 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Belediyemizce Kütüphane, Gençlik merkezi ve Semt kıraathanesi amaçlı kullanılmak üzere yeni inşa edilecek bina için  Milli Emlak Şefliğinden tahsisinin talep edilmesi gerektiğini söyledi. Konu hakkında meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda bulunan üyeler bu tür yararlı işler için sosyal tesislerin yapılmasını ilçemize kültürel anlamda katkı sağlayacağından uygun olduğu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu İlçemiz Yiğitler Mahallesi, Uygulama İmar planında Belediye Hizmet Alanında kalan tapuda 27 pafta 1252 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Belediyemizce Kütüphane, Gençlik merkezi ve Semt kıraathanesi amaçlı kullanılmak üzere yeni inşa edilecek bina için  Milli Emlak Şefliğinden Belediyemize tahsisinin talep edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO : 32- İlçemiz Avşa Mahallesi kamusal alanda 40 pafta 2183 ve 2298 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların tahsisi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Avşa Mahallesi, sahilde kamusal  alanda kalan  tapuda 40 pafta 2183 ve  2298  parsel numarasında kayıtlı taşınmazdaki;  tescilli ahşap yapılar görsel kirlilik arz etmekte ve çürüyen kısımları bulunduğu bilinmekte ve deniz kenarında olduklarından bakım gerektirmektedirler dedi.  Atıl durumda olan ve Avşa adamızın en görünen sahil cephesinde bulunan bu tescilli yapıların kamuya açık Bilgi evi, Kütüphane olarak kullanılmak ve işletme, onarım bakım giderleri Belediyemizce rutin olarak karşılanması gerektiğini ve bu nedenle tüm bunların yapılabilmesi için Milli Emlak Şefliğinden Belediyemize tahsisinin talep edilmesi gerekmekte olduğunu söyledi. Başkan konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; Atıl durumda olan ve Avşa adamızın en görünen sahil cephesinde bulunan bu tescilli yapıların kamuya açık Bilgi evi, Kütüphane olarak kullanılmak ve işletme, onarım bakım giderleri Belediyemizce rutin olarak karşılanmasına ve bu nedenle tüm bunların yapılabilmesi için Milli Emlak Şefliğinden Belediyemize tahsisinin talep edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO : 33- (Önergenin 1.maddesi)  “Mülkiyeti Belediyemize ait Ekinlik Mahallesi 114 ada 3 parseldeki taşınmazın yap işlet devret modeli ile kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi” idi.Başkan ilçemiz Ekinlik Mahallesinde belirtilen parsel üzerine yap işlet devret modeli ile ticari amaçlı tek katlı prefabrik yapı için ihaleye çıkılmasına ve ihale süresinin bina alıcı kişi tarafından yapılacağından ve ihale sonunda yapı tamamen Belediyemize kalacağından 10 yıllığına ihaleye çıkarılmasının uygun olduğunu düşünüyorum dedi. Başkan gündem maddesi hakkında salonda hazır bulunan üyelerin görüşlerini sordu. Üyeler Ekinlik Mahallemizin her geçen gün özellikle yaz aylarında nüfusunun arttığını ve burada da yaşayan halkın birçok ihtiyaçları olduğunu bu nedenle ticari işletmelerin açılmasının uygun olduğunu söylediler Başkan o zaman gündem maddesini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Mülkiyeti Belediyemize ait Ekinlik Mahallesi 114 ada 3 parseldeki taşınmazın yap işlet devret modeli ile kiraya (On)10 Yıllığına kiraya verilmesine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilmesi için  Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:34-(Önergenin 2.maddesi) Marmara İlçesi merkez ve tüm mahallerinde ihale süreleri sona eren kiralık yerlerimizin ihale sürelerinin 2021 yılı yaz sezonu için uzatılması hususunun görüşülmesi” Başkan Marmara İlçesi merkez ve tüm mahallerinde Mayıs Haziran ve Temmuz aylarında sona eren dosyalarımızın olduğunu zaten bu yerler yaz aylarında faaliyet göstermektedir 2020 yaz sezonunda da salgın nedeni iş yapamadıklarını kiralarını da ödemede zorluk çektiklerini salgın hastalığın bu yılda devam ettiğini ve halen tüm bu işyerlerinin kapalı olduğunu söyledi. Başkan Belediyemize ait yazlık kiralık yerlerin 2021 yaz sezonu için kiralama sürelerinin sezon sonuna kadar uzatalım dedi.  Başkan 2020 Mart ayından itibaren yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle iller arası yolların kapalı tutulması, bu arada çıkan birçok genelgeler gereği Marmara merkez ve tüm Mahallelerimizde bulunan ihale yerleri sona eren kiralık yerlerimiz ile dükkân yerlerimizin boş kalmaması için en azından bu yaz sezonunda hem Belediyemizin ekonomik açıdan zarara uğratılmaması, hem de esnaflarımızı mağdur ve zor durumda bırakmamak için elimizden geleni yapmamız gerektiğini söyledi. İhaleye çıkartılmaya kalkılsa sürenin uzun zaman alacağı düşünüldüğünden ve aynı zamanda bu arada salgın hastalığın devam etmesi, kalabalık ortam yaratılmaması ve birçok nedenlerden dolayı ihale yerleri sona eren ancak ihalesine devam ettirmek isteyenlerin dilekçelerini almak şartıyla bu yaz sezonuna devam ettirelim, bırakmak isteyenlerinde bıraktıklarına dair dilekçelerini aldıktan sonra talep halinde aynı şekilde bu sezon halkımızın ve esnafımızın ekonomik açıdan çok zor durumda olduğundan geçen yıl kiralarının üzerlerine yasal artışlarının yapılarak hem belediyemiz dükkânlarının boş kalmasın, hem de esnafımıza ekonomik açıdan yardım etmeyi düşünüyorum dedi. Salonda hazır bulunan üyeler esnafımıza yardımcı olmak için böyle bir uygulamanın uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu yukarıda zabıtlara geçtiği şekilde 2021 yılı yaz sezonunda ihale yerleri sona eren kiralık yerlerimizin bu yılda yasal artışlarının yapılarak uzatılmasına ve kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:35-(Önergenin 3.maddesi) Saraylar Mahallesi, Atatürk Caddesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 155 ada 33 parsel (1.167,26 m²) üzerine Çok Amaçlı Spor Salonu (toplam inşaat alanı 2.600 m²) yapılacaktır. Başkan ilçemiz gençlerinin serbest zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirerek, sportif faaliyetlerini profesyonel bir şekilde gerçekleştirmesi için uygun bir tesis olduğunu ve ilçe sporuna katkı sağlayacağını söyledi. Konunun Belediye Meclisimizce değerlendirilerek gerekli tahsisin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO:36-(Önergenin 4.maddesi) Saraylar Mahallesi, Liman Caddesinde mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı 101 ada 110 parsel numaralı taşınmaza Gençlik ve Spor Merkezi yapılması amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis yapılması gerekmektedir. Başkan ilçemiz gençlerinin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek gençlerin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak,  gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak,  gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek ve gençlerin çeşitli aktiviteler içinde yer alarak sosyal beceriler kazanabilmesi ve paylaşımlarda bulunabilmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar yapan, tarihi ve kültürel geziler, kamplar ve spor faaliyetleri düzenleyecek olan Gençlik Merkezinin yapılmasının, faydalı olacağını söyledi. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın bu amaçla “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne” 25 yıllığına tahsisine  oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:37 (Önergenin 5. Maddesi) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre; % 100 hissesi Belediyemize ait olan Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sermaye ihtiyacından dolayı yapacağı Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilmesi halinde, ilgili şirketteki Belediye sermayemizin 5.000.000,00 (Beş Milyon) TL nakdi  ve 9.317.168 TL da ayni olmak üzere toplam 14.317.168 TL kadar daha arttırılmasına;

Türk Ticaret Kanununa göre T.C. Marmara Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 22.02.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı  ile ayni sermaye artırımına konu olan 21 adet taşınmazın Belediyeye ait olan kısımlarının toplamda 9.317.168 TL olduğun  tespit edilmiştir. Mahkeme kararında değer tespiti yapılmış olan, Ekinlik Mah. Çakıltepe Mevkii 106 Ada 86 Parselde 19.795,36 m² yüzölçümlü 1.979.536 TL değerindeki arsanın aynı sermaye artırımına dahil edilmemesine, sermaye artırımının tescil ve ilanından sonra Martok Turizm Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş’ ne tapu devri işlemleri için 65647212902 T.C. Kimlik Numaralı Belediye Başkanı Süleyman AKSOY ve 10883629120 T.C. Kimlik Numaralı Ulaştırma Hizmetleri Müdür Murat ÜNLÜ’ ye yetki verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

 YÜZ ÖLÇÜMÜ m²

 DEĞERİ

BELEDİYE HİSSE ORANI

BELEDİYEYE AİT YÜZ ÖLÇÜMÜ m²

 BELEDİYEYE AİT DEĞER

1

BALIKESİR

MARMARA

SARAYLAR

LİMAN

101

110

456,85

456.850

100,00%

456,85

456.850

2

BALIKESİR

MARMARA

SARAYLAR

MERKEZ

201

5

355,22

177.610

32,44%

115,23

57.615

3

BALIKESİR

MARMARA

HÜRRİYET

KÖYİÇİ

120

3

129,57

372.660

100,00%

129,57

372.660

4

BALIKESİR

MARMARA

OKULLAR

KÖYİÇİ

336

3

395,56

303.390

100,00%

395,56

303.390

5

BALIKESİR

MARMARA

SARAYLAR

MERKEZ

199

1

631,59

692.636

100,00%

631,59

692.636

6

BALIKESİR

MARMARA

SARAYLAR

MERKEZ

199

3

654,38

437.752

100,00%

654,38

437.752

7

BALIKESİR

MARMARA

SARAYLAR

MERKEZ

199

2

677,17

754.868

100,00%

677,17

754.868

8

BALIKESİR

MARMARA

SARAYLAR

KÖYİÇİ

119

14

827,33

1.240.865

100,00%

827,33

1.240.865

9

BALIKESİR

MARMARA

DENİZ

KUKUMA

112

28

247,41

222.669

100,00%

247,41

222.669

10

BALIKESİR

MARMARA

SARAYLAR

LİMAN

101

98

705,35

758.150

100,00%

705,35

758.150

11

BALIKESİR

MARMARA

SARAYLAR

LİMAN

101

96

1.862,23

1.976.630

100,00%

1.862,23

1.976.630

12

BALIKESİR

MARMARA

SARAYLAR

MERKEZ

201

6

570

399.000

100,00%

570

399.000

13

BALIKESİR

MARMARA

SARAYLAR

MERKEZ

201

4

345,86

104.090

100,00%

345,86

104.090

14

BALIKESİR

MARMARA

SARAYLAR

KÖYİÇİ

119

15

365,21

182.605

100,00%

365,21

182.605

15

BALIKESİR

MARMARA

DENİZ

KUKUMA

112

22

240,48

216.432

100,00%

240,48

216.432

16

BALIKESİR

MARMARA

DENİZ

KUKUMA

112

23

240,48

216.432

100,00%

240,48

216.432

17

BALIKESİR

MARMARA

DENİZ

KUKUMA

112

24

205,01

184.509

100,00%

205,01

184.509

18

BALIKESİR

MARMARA

DENİZ

KUKUMA

112

25

205,02

184.518

100,00%

205,02

184.518

19

BALIKESİR

MARMARA

DENİZ

KUKUMA

112

26

205,26

184.734

100,00%

205,26

184.734

20

BALIKESİR

MARMARA

DENİZ

KUKUMA

112

27

207,79

187.001

100,00%

207,79

187.001

21

BALIKESİR

MARMARA

DENİZ

KUKUMA

112

29

204,18

183.762

100,00%

204,18

183.762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.287,32

9.317.168

 

KARAR NO:38 (Önergenin 6. Maddesi) Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait 10 TU 867 Plakalı minibüsün bedelsiz olarak Belediyemize devir edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Başkan ilçemiz merkeziyle birlikte 14 mahalleye hizmet verdiğimizi, her bir mahallemizin arasında uzaklık farklılıklarının olduğundan ulaşımın sağlanması gerektiğini, bu konuda zorluklar yaşanması nedeniyle araçlara çok ihtiyacımız bulunduğunu söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizden araç talep etmemizin üzerine, 1 adet minibüs (10 TU 867) Bedelsiz devir edileceğini söyledi. Meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler ne kadar çok aracımız olursa ilçemiz için daha iyi olacağından uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu İlçemizin ihtiyacı olan belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyemizden 1 adet minibüs (10 TU 867) Belediyemize devri hususunda Belediyemize devir işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Nisan Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

01.04.2021, Saat: 16.00

 

      MECLİS BAŞKANI                                         KATİP                                                          KATİP

       Süleyman AKSOY                                      Ediz ÖZTÜRK                                            Mirze TEMEL

 

 

 

 

 

 

 

 

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM