Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2021 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

T.C.

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

                   MARMARA                                     BELEDİYESİ

 

 

Karar Tarihi: 06/01/2021

 

Karar No: 1

BELEDİYE BAŞKANI          : 

Süleyman AKSOY

ÜYELER                                 :

Ediz ÖZTÜRK, Hasan ÇAMUR, Hüseyin GEÇGİN,

Fatih BAŞIDİNÇ, Cemal AKSOY,  Şahin ALAGAŞ,

BULUNMAYANLAR              : 

Mirze TEMEL, Erhan UZUNER, Recep Ali AYAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECLİS KARARI

2021 yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 30.12.2020 gün ve 307024447-105.04-2566 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.01.2021 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Mirze TEMEL, Erhan UZUNER ve Recep Ali AYAZ’ın toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Mirze TEMEL, Erhan UZUNER ve Recep Ali AYAZ’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan 2021 yılının ilk meclis toplantısında tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak "Öncelikle 2021 yılının Marmara'mıza, hemşerilerimize, milletimize şu sıkıntılı pandemi sürecinde tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dilerim. Belediyemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm personeliyle adamızı daha güzel ve daha modern hale getirmek için çalışacaktır. Yeni yılda yeni projelerimizi hayata geçirirken diğer belediyelere örnek olan sosyal belediyecilik çalışmalarımız da sürecektir. Hemşerilerimizin çok değerli ilgi ve destekleriyle adamıza hizmet ve yatırımlarımız son hızıyla devam edecektir. 2021 yılının Marmara Adası için turizmde yeni bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını bir kez daha kutlarken, 2021'de tüm dileklerinizin gerçeğe dönüşmesini dilerim diyerek toplantıyı açıyorum dedi. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Avşa Mahallesi 110 ada 1 parselde sağlık ocağı yapılması ve Avşa Sağlık Ocağında harcanmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 59.maddesinin “g” bendi gereğince; Belediyemize yapılacak şartlı bağışların kabul edilmesi hususunun görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Belediyemiz Saraylar Mahallesindeki taşınmazların satışı hususunun görüşülmesi” Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddelerinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan  üyelerin herhangi bir sorusu, yazılı, sözlü talebi olup olmadığını sordu. Meclis üyelerimizden Şahin ALAGAŞ’ın 2 maddelik önergesinin olduğunu söyledi. Başkan önerge dilekçesini meclise okudu. Dilekçede; “İlçemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit ve inşaatçıların; imar kanunu, ilçemiz imar plan notları, sağlıklı ve dayanıklı inşaat yapımı, çevre duyarlılığı ve estetiği konusunda eğitime alınması ve bunun heryıl düzenli olarak yapılarak belge ve sertifika verilmesini saygılarımla arz ederim” –“İlçemiz Çınarlı Mah. 158 ada 72 parsel ve Avşa Mahallesi 6741 ve 692 nolu parsellerin imar durumu, mülkiyet durumu ve buralara yapılan yapılan yapıların imar kanun uygunluğu konusunda Belediye meclisine bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim” hakkında idi. Başkan önergelerin gündeme alınması için oylarınıza sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu önergelerin gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 1: Belediye Meclisinin 2021 yılı 1 aylık tatil döneminin belirlenmesi hakkında idi. Başkan konuyu üyelerin müzakeresine sundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre Belediye Meclisinin 2021 tatil döneminin Şubat 2021 ayında olmasına oy birliği ile karar verildi.

 

            KARAR NO: 2: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre 2021 yılında görev yapacak denetim komisyonu üyelerinin seçilmesi (3 kişi) hakkında idi. Meclis görevlisi tarafından mühürlü zarf ve oy pusulaları üyelere dağıtıldı. Oylar kullanıldı. Kullanılan oylar Meclis görevlisi tarafından toplanıldı. Tasnife geçildi. Yapılan tasnif sonucu; üyelerden Fatih BAŞIDİNÇ’in 7 adet oy, Mirze TEMEL’in 7 adet oy ve Hüseyin GEÇGİN’in 7 adet oy aldığı görülerek, Başkan Üyelerden en çok oy alan  Fatih BAŞIDİNÇ, Mirze TEMEL ve Hüseyin GEÇGİN’in  2021 yılında görev yapmak üzere Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiklerini yüksek sesle ilan etti.

 

KARAR NO: 3: Tam zamanlı Sözleşmeli SH 1.derecede veteriner kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan adamızdaki başıboş ve sahipli hayvanların bakımı ve aşılanması için Belediyemiz bünyesinde Avşa mahallemizdeki hayvan barınağında veteriner hekim çalıştırmak zorunluluğumuz kapsamında; Avşa hayvan barınağında tam zamanlı sözleşmeli veteriner çalışması ve Belediyemizin hayvan sağlık işlerini yürütmek amacıyla 1 adet tam zamanlı veterinere ihtiyacımız olduğunu söyledi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine istinaden 01.01.2021 ve 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2021 yılında net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli veteriner çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu Belediyemizin tüm ada kapsamındaki Hayvan sağlık işlerini yürütmek amacıyla yukarıda belirtilen tarihlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 9167 sayılı 2021/3 no.lu genelgesine ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2021 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 3000TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı veteriner çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 4: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.derecede ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2021 ve 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2021 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2021 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 9167 sayılı 2021/3 no.lu genelgesine ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2021 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 3000TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı 1 adet Ekonomist çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 5: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.derecede ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2021 ve 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2021 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2021 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 9167 sayılı 2021/3 no.lu genelgesine ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2021 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 3300TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı 1 adet Ekonomist çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 6: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.derecede ekonomist kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2021 ve 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2021 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli ekonomist çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Ekonomist kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2021 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 9167 sayılı 2021/3 no.lu genelgesine ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2021 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 3300TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı 1 adet Ekonomist çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 7: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.derecede mühendis kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2021 ve 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2021 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Mühendis kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2021 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 9167 sayılı 2021/3 no.lu genelgesine ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2021 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 3000TL net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı 1 adet Mühendis çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 8: Tam zamanlı Sözleşmeli TH 1.derecede tekniker kadrosuna alınacak 1 adet personelin çalıştırılması ve net maaşının belirlenmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 ve 49.maddeleri ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke standartlarına dair yönetmeliğine istinaden 01.01.2021 ve 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında belirtilen 2021 yılında yasal artış uygulanarak net ücret ile tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılmasını oylarınıza sunuyorum dedi. Salonda bulunan tüm üyelerin katılımıyla yapılan oylama sonucu; Belediyemiz Norm Kadrosu T.H. sınıfında bulunan 1. Dereceli Tekniker kadrosunda çalıştırılacak olan 1 adet Tam zamanlı sözleşmeli personele 2021 yılında 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel unvan bazında belirtilen tarihlerde Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 9167 sayılı 2021/3 no.lu genelgesine ve Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 09.01.2021 gün ve 3 no.lu genelgesine istinaden 2020 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin genelgeye göre 3000TL. net ücret ve ek ödemelerinin ödenmesine, tam zamanlı 1 adet Tekniker çalıştırılmasına ve hazırlanacak dosyanın Bakanlığa gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 9: 1 adet hibe cenaze aracı alınması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Belediyemizin cenaze işlerinde kullanılmak üzere araca ihtiyacımız olduğunu, S.S. Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından Belediyemizin ihtiyacı için 38 AES 382 plakalı cenaze aracını alarak bedelsiz olarak vereceklerini söyledi. Başkan S.S. Erdek Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanına ve kooperatifin ortaklarından meclis üyemiz Hüseyin GEÇGİN’e yardımlarından dolayı teşekkür etti. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu yukarıda belirtilen aracın Belediyemize bedelsiz alınmasına ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 10:  Çevre Şehircilik Bakanlığının 15.12.2020 gün ve 268495 sayılı yazısı ile gönderilen Koronavirüs (Covid-19) önlemleri hakkındaki genelgenin görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2020/27 sayılı genelgede;

“Belediyeler il özel idareleri bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin bir takım tedbirler alınarak bu taşınmazlardan faydalananların mağdur olmamaları için alacaklarının taksitlendirilmesi ertelenmesi yada hiç tahsil edilmemesi yoluna gidilmiştir. Ayrıca ilgili genelgenin a, b, c, ç bedlerine göre talep olduğu taktirde uygulanması yönünde meclis kararı almamız gerektiğini söyledi. Bu konuda meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama talep halinde Koronavirüs (Covid-19) önlemleri hakkındaki genelgenin uygulanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 11 (Önergenin 1.maddesi) “Avşa Mahallesi 110 ada 1 parselde sağlık polikinliği yapılması ve Avşa Polikinliği Ocağında harcanmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 59.maddesinin “g” bendi gereğince; Belediyemize yapılacak şartlı bağışların kabul edilmesi hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Başkan 04.08.2020 7/1 nolu meclisin 59 nolu kararına istinaden; Avşa mahallesinde bulunan mevcut halen kullanılmakta olan Sağlık Ocağı Binasının depreme dayanıklılığının ölçümü için gerekli kamu kurumları nezrinde gerekli girişimlerin Belediyemizce yapılması hususunun görüşüldüğünü, ilçemizin turistik bir yer olduğunu, yaz aylarında Avşa nüfusunun 100.000  kişi üstüne çıktığını, özellikle yaşanan pandemi nedeniyle sıkıntılar çekildiğini ve mevcut sağlık ocağının zaten yetersiz kaldığını, aynı zamanda binanın bakımsız olduğunu söyledi. Avşa mahallemizde yaşayan halkın yoğun talebi ile kendilerinin de maddi destekte bulunmak istemeleri üzerine sağlık hizmetlerine yeterli gelebilecek kapasitede yeni bir sağlık polikinliği yapılmasını düşünüyorum dedi. Meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler bu konuda destekçi olduklarını ve sağlık açısından yapımının büyük ihtiyaç olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Avşa Mahallesi 110 ada 1 parselde sağlık ocağı polikinliği ve Avşa Sağlık polikinliğinde harcanmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 59.maddesinin “g” bendi gereğince; MARMARA BELEDİYESİ (Marmara/ Balıkesir Şubesi 585-11030449-5001 İBAN: TR 4300 0100 0585 1103 0449 5001 nolu hesabına) yapılacak şartlı bağışların kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 12 (Önergenin 2.maddesi) Belediyemiz Saraylar Mahallesindeki taşınmazların satışı ve Ekinlik Mahallesindeki 124/12 nolu arsanın satışı hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Saraylar mahallesinde 4 adet ve Ekinlik Mahallesindeki 124/12 nolu satışa sunulacak yerlerimizin olduğunu ve bunları satarak yatırımlarımızda kullanmak istediğini söyledi. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir dedi. Salonda bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan konuyu oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu; Belediyemize ait Saraylar mahallesinde, 101 ada 133 nolu parseldeki mevcut dükkan vasıflı 4 adet bağımsız bölüm ve Ekinlik Mahallesindeki 124/12 nolu yerin gerekli izinlerin alınarak satışlarının yapılmasına ve bu konuda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine tam yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 13 (Önergenin 3.Maddesi) “İlçemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit ve inşaatçıların; imar kanunu, ilçemiz imar plan notları, sağlıklı ve dayanıklı inşaat yapımı, çevre duyarlılığı ve estetiği konusunda eğitime alınması ve bunun heryıl düzenli olarak yapılarak belge ve sertifika verilmesi hakkında idi. Başkan üyelerden Şahin ALAGAŞ duyarlı bir konuya değindiğini, bizde imar ekibi olarak Belediyemizce mümkün olduğu kadar elimizden geleni yapıyoruz ayrıca Çevre Şehirciliğide sürekli olarak kontrollerin yapılmasını istiyoruz dedi. Şahin ALAGAŞ’ın verdiği dilekçeye göre; İnşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhit ve inşaatçılara yönelik; İlçemizde  yapılacak  inşaatların dosyalarına (İnşaatların imalatına  yönelik, Yasada belirtilen belgelere ek  ilave taaahütler istenmesine) bu yıl itibarıyla Belediyemizce başlanmış olup,  estetik olarak çatıların düzenlenmesi için önlemlerin uygulanmasına geçilmiş olup, Mesleki Eğitim konusunda da  Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla temasa geçilerek Mesleki Eğitim ve Uygulama biriminin İlçemizde yaz aylarında kurs açması konusunda girişim yapılacaktır dedi.

 Ayrıca diğer maddesinde; –“İlçemiz Çınarlı Mah. 158 ada 72 parsel ve Avşa Mahallesi 6741 ve 692 nolu parsellerin imar durumu, mülkiyet durumu ve buralara yapılan yapılan yapıların imar kanun uygunluğu konusunda Belediye meclisine bilgi verilmesi hakkında idi. Şahin ALAGAŞ’ın verdiği dilekçeye göre; İlçemiz Çınarlı Mah 158 ada 72  parsel ve 6741, 692 nolu parsellerin Belediyemiz arşivinde bulunan işlem dosyası Belediye Meclisimize ibraz edilerek, Taşınmazlarla ilgili yapılan yasal işlemlerin Kanuni boyutu ve  izahatı ayrı ayrı yapılarak konuyla ilgili Meclis üyeleri bilgilendirildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ocak Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.  06.01.2021, Saat: 16.30

 

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                KATİP

 Süleyman AKSOY                               Ediz ÖZTÜRK                                  Mirze TEMEL

                                                                                                                         (Bulunmadı)

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM