Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

TÜM DUYURULAR
 
2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

                                                                                                                                                          T.C.

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

MARMARA                                     BELEDİYESİ

 

Karar Tarihi: 02/07/2021

Karar No: 8/1

BELEDİYE BAŞKANI          : 

Süleyman AKSOY

ÜYELER                                 :

Ediz ÖZTÜRK, Mirze  ,TEMEL, Hasan ÇAMUR, Recep Ali AYAZ, Cemal AKSOY, Hüseyin GEÇGİN, Erhan UZUNER,

Fatih BAŞIDİNÇ, Şahin ALAGAŞ, Cemal AKSOY

BULUNMAYANLAR              : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 8. Birleşiminin 1.oturumudur.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 28.06.2021 gün ve E-30702447-105.04-1227 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 02.07.2021 Cuma günü saat: 10.30’da Belediye hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Toplantıya üyelerden herkesin katıldığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 3 maddelik bir önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi): “Belediyemiz Marmara- Şifalı su yolu üzerinde yeniden düzenleme yapıldığından Yeni mahallede Kaymakamlık lojmanı ile Çınarlı asfalt yoluna kadar olan kısmın trafiğe kapatılması hususunun görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi): “İlçemiz Saraylar Mahallesinde yapılması planlanan Spor ve Seminer Salonu bina yapımında kullanılmak üzere gelecek olan şartlı bağışın kabulü hususunun görüşülmesi” (Önergenin 3.maddesi): İlçemiz Saraylar Mahallesinde yapılacak olan Spor ve Seminer Salonuna “Adnan ÖZTÜRK” isminin verilmesi hususunun görüşülmesi” hakkında idi.

Başkan önerge maddelerini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 3 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan üyelerin herhangi bir sorusu, yazılı, sözlü talebi olup olmadığını sordu. Herhangi bir önerge olmadığı görüldü.

Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

         KARAR NO: 51. 02.06.2021 gün ve 49 no.lu kararıyla İmar komisyonuna havale edilen “İlçemiz Ekinlik, Gündoğdu, Asmalı kırsal mahallelerinin yapılacak çalışmayla kırsal mahalle sınırlarının belirlenerek sınır haritası hazırlanmasının komisyondan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi. Belediye Meclisimizin 02/06/2021 tarih ve 2021/7-1 sayılı kararı (Karar No:49) ile İmar komisyonuna havale edilmiş olunan, Kırsal Yerleşik Alan haritalarının yapımına ilişkin, İmar Komisyon raporunda ‘’6360 Sayılı Kanun ile oluşan İlçemiz tespitlerinin bulunmaması sebebi ile yapılaşma izni için başvurularda ve cins değişikliği işlemlerinde taşınmazların tapudaki vasfının ‘’ tarla ‘’ olarak belirtildiği durumlarda, Belediyemizce uygun imar durumunun verilmediği ve cins değişikliği taleplerinin kırsal mahalle merkezinde olmasına rağmen  ‘’ arsa ‘’ olarak cins değişikliğinin yapılmasına uygun görüş verilemediği komisyonumuzca tespit edilmiştir.

       Ayrıca hayvancılık amaçlı tesislerin yapımında ilgili kanun ve yönetmeliklerde yerleşik alan sınırına mesafe sorgulaması gerekmekte olup, yerleşik alan sınırı bulunmayan kırsal mahallelerde hayvancılık amaçlı tesislerin imar açısından uygun görüş verilmesinde çelişkiler yaşanmaktadır. İmar planları yapılıncaya kadar olan süreçte uygulamada karşılaşılan sıkıntıların giderilebilmesi için söz konusu köy yerleşik alanlarının sınır tespitinin yapılması gereksinimi doğmuştur.

       3194 Sayılı İmar Kanunun 8.Maddesinin ğ bendinde ( EK:12/7/2013-6495/73 md. ) (Değişik cümle:14/2/2020-7221/6 md.) Büyükşehir Belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu; 5.000 ‘ in altında kalan yerlerin , kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir belediye meclisince karar  verilir. ( Ek cümleler :14/2/2020-7221/6 md. )Büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça , uygulama imar planı yapılıncaya kadar bu alanlardaki uygulamalar 27 nci madde hükümlerine göre yürütülür. Şeklinde olup , 3194 Sayılı imar kanunun 27. Maddesinde ise ‘’Çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde , ihtiyaç  duyulması halinde , köyün gelişme potansiyel ve gelişme düzeyi  de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları  ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla  bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi , diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir‘’  şeklindedir.

         Ayrıca  16/02/2015 tarihli Balıkesir Çanakkale  1/ 100000 ölçekli Çevre Düzeni planının kırsal yerleşik alanlar başlıklı 8. 2. 4. Maddesinde  ‘’ bu alanlarda konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin uygulamalar , bu plan ile verilmiş olan yapılanma koşullarını aşmamak kaydıyla 3194 Sayılı İmar Kanununa bağlı  ‘’ plansız alanlar tip imar yönetmeliğinin 5.Bölümünde belirlenen esaslara göre yapılır. ‘’hükmünde olup,  plansız alanlar tip imar yönetmeliğinin 5. Bölümünde  ‘’ köy ve yerleşik mezraların yerleşik alanı ve civarı tespiti ‘’ ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

        Belediye uygulamada yaşanan sıkıntıların bir an önce giderilmesine yönelik olarak İlçemiz Ekinlik, Gündoğdu ve Asmalı Mahallelerinin yerleşik alanlarının belirlenmesinin uygun olduğunu imar komisyonunca uygun görülmüş olup, yapılan oylama sonucu yukarıda belirlendiği şekilde kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

       KARAR NO: 52.Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödenek yetersizliği bulunan harcama kalemlerine ek bütçe yapılması talebinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan ödenek yetersizliği bulunan harcama kalemlerine, Ek Bütçe yapılması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün talebi olduğunu iletti. Meclis Başkanı Süleyman AKSOY: Marmara Belediyesi tarafından 2021 Mali Yılı Bütçesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi (b) bendine ve Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince ek bütçe yapma yetkisinin Belediye Meclisinde olması nedeniyle ''8.750.000,00 TL. bütçemiz kafi gelmeyecek, ilave bütçe hazırlama imkanı gerekecek dolayısıyla bu maddeyi daha ayrıntılı incelemek üzere plan bütçe komisyonumuza havale edeceğiz, Plan ve Bütçe komisyonumuz incelesinler önümüzdeki mecliste tekrar görüşelim.'' Dedi. Mali İşler Müdürlüğü’nün ödenek yetersizliği bulunan harcama kalemlerine uygun bulunan kurumumuzun diğer müdürlüklerine ait harcama kalemlerinden ödenek aktarılması veya Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Bütçe başlıklı 37. Maddesine göre Ek Bütçe yapılması teklifinin 2021 Temmuz Ayı meclisinde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

       KARAR NO: 53. (Önergenin 1.maddesi): “Belediyemiz Marmara- Şifalı su yolu üzerinde yeniden düzenleme yapıldığından Yeni mahallede Kaymakamlık lojmanı ile Çınarlı asfalt yoluna kadar olan kısmın trafiğe kapatılması hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Başkan yaz sezonunda mevcut yerde yeni kamelya ve seyir terası yapıldığından oturulan yerlerin yola yakın olması sebebiyle çocuklu ailelere trafiğin risk oluşturması nedeniyle trafiğin kapalı olması gerektiğini söyledi. Önerge maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara- Şifalı su yolu üzerinde yeniden düzenleme yapıldığından Yeni mahallede Kaymakamlık lojmanı ile Çınarlı asfalt yoluna kadar olan kısmın trafiğe kapatılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

     KARAR NO: 54. (Önergenin 2.maddesi): “İlçemiz Saraylar Mahallesinde yapılması planlanan Spor ve Seminer Salonu bina yapımında kullanılmak üzere gelecek olan şartlı bağışın kabulü hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Başkan “İlçemiz Saraylar Mahallesinde yapılması planlanan Spor ve Seminer Salonu bina yapımında harcanmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 59.maddesinin “g” bendi gereğince; Belediyemize yapılacak şartlı bağışların kabul edilmesinin uygun olacağını söyledi. İlçemizin spor hizmetlerine yeterli gelebilecek kapasitede yeni bir spor salonunun yapılmasını düşünüyorum dedi. Meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu İlçemiz Saraylar Mahallesinde yapılması planlanan Spor ve Seminer Salonu bina yapımında harcanmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 59.maddesinin “g” bendi gereğince; Belediyemize yapılacak şartlı bağışların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

     KARAR NO: 55. (Önergenin 3.maddesi): “İlçemiz Saraylar Mahallesinde yapılacak olan Spor ve Seminer Salonuna “Adnan ÖZTÜRK” isminin verilmesi hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Başkan yapılacak yerin önemli olduğunu, Belediyemiz imkanları dahilinde Saraylar Mahallesinde yapılacak olan Spor ve Seminer Salonu ismine daha önce beldemizde birçok katkı sağlayan Adnan ÖZTÜRK adını koymak istediğini ve bina yapımına katkı sağlayacaklarını söyledi. Bu konuda meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Saraylar Mahallesinde yapılacak olan Spor ve Seminer Salonuna “Adnan ÖZTÜRK” isminin konmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan gündemde komisyona havale edilen maddelerin tekrar görüşülebilmesi için, meclis toplantısının 05.07.2021 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılmak üzere ertelenmesini üyelerin oylarına sundu. Yapılan oylama sonucu meclis toplantısının 05.07.2021 Pazartesi günü saat:10.30a ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi.

02.07.2021, Saat: 13.00

 

      MECLİS BAŞKANI                                         KÂTİP                                                          KÂTİP

       Süleyman AKSOY                                      Ediz ÖZTÜRK                                            Mirze TEMEL

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM