Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 Ağustos Ayı 9/1 Olağan Meclis Gündemi
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.08.2022...

2022 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                &nb...

2022 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

TÜM DUYURULAR
 
2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.2022 Perşembe günü saat: 14.00 de Marmara Belediye Hizmet Binasında olağan Meclis toplantısını yapacaktır.   

            Olağan Meclis toplantısına ait gündem maddelerini görüşmek üzere, belirtilen gün, yer ve saatte Marmara Belediye Hizmet Binasında toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

G Ü N D E M            :

 

20.  Encümen Üyelerinin seçimi (2 kişi) (Gizli oyla)

21.  Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi ( 3 kişi)

22.  İmar ve Bayındırlık Komisyonu seçimi ( 3 kişi)

23.  Marmara Belediyeler Birliğine Üye Seçimi (1 Asil 1 Yedek)

24.  Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliğine üye seçimi (2 Asil)

25.  Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine üye seçimi ( 1 Asil, 1 Yedek)      

26. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi 2. fıkrası uyarınca Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Başkan yardımcısı kadrosuna atanan personel hakkında meclisin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi

27.  5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine göre Belediye Başkanının 1 yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi

28. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi

29. 2022 Yılı Gelir Tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi

30. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığının 08.03.2022 gün ve 40046 sayılı yazısına istinaden Saraylar Mahallesi 101 ada, 138 parsel numaralı taşınmazın 120M2’lik kısmının tahsisi hususunun görüşülmesi.

31. 02.11.2011 gün ve 10/1 sayılı meclis kararının gündemin 2.maddesi gereğince; Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliğin 29.maddesi uyarınca kurulan etik komisyonun üyelerinin yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmesi

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM