Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 Ağustos Ayı 9/1 Olağan Meclis Gündemi
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.08.2022...

2022 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                &nb...

2022 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

TÜM DUYURULAR
 
2022 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

                                       T.C.

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

OLAĞAN MECLİS KARARI

MARMARA                                     BELEDİYESİ

 

Karar Tarihi: 04/07/2022

Karar No: 8/1

BELEDİYE BAŞKANI         : 

Süleyman AKSOY

ÜYELER                                 :

Erhan UZUNER, Hasan ÇAMUR, Fatih BAŞIDİNÇ, Cemal AKSOY

Hüseyin GEÇGİN, Ediz ÖZTÜRK, Recep Ali AYAZ, Mirze TEMEL,

BULUNMAYANLAR                        : 

Şahin ALAGAŞ

              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022 yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısının 8. Birleşiminin 1.oturumudur.

 

           5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 27.06.2022 gün ve E-30702447-105.04-3545 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 04.07.2022 Pazartesi günü saat: 14.00’de meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Şahin ALAGAŞ’ın toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Şahin ALAGAŞ’ın toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi, Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan saygı duruşu ve istiklal marşına üyelerimizi davet etti. İstiklal Marşına müteakip Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı halka açık ve canlı olarak yapıldı. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 43-  2022 Gelir Tarifesindeki eksikliklerin görüşülmesi hakkında idi. Başkan yıllık enflasyon artışlarının yüksek olması sebebiyle yapılan mevcut 2022 gelir tarifesinin çok düşük kaldığından yeniden görüşülüp karar verilebilmesi için kanun gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi gerektiğini söyledi. Konu hakkında meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler Belediyemizin yapılan artışlardan zarara uğramaması için yeniden güncellemesinin uygun olacağını söylediler. Başkan 2022 Gelir Tarifesinin yeniden yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

 Belediye Başkanı tarafından, gündemin 43.maddesi olan “2022 Gelir Tarifesindeki eksiklilerin görüşülmesi” konusunun II.Oturumda görüşüleceği belirtilerek, yine I.Oturumda görüşülen ve Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale olunan gündemin 43. Maddelesini Plan ve Bütçe Komisyonunda değerlendirilip karara bağlanması için Meclise 1 saat ara verileceği belirtildi.

II.OTURUM:

         Marmara Belediye Meclisi’nin Olağan Meclis Toplantısı 8.Birleşimi Oturum No:2

         Meclis Başkanı Süleyman AKSOY tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. Gündemde olup II.Oturuma bırakılan “2022 Gelir Tarifesinin eksikliklerinin görüşülmesi” ile I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilerek komisyonca karara bağlanan konuların görüşülmesine geçildi.

 

Gündem maddesi madde madde okunarak oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

           Başkan gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Temmuz Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 04.06.2022, Saat:16:00

 

 

 

MECLİS BAŞKANI

 Süleyman AKSOY

KATİP

Mirze TEMEL

                      KATİP

                Ediz ÖZTÜRK

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM