Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

TÜM DUYURULAR
 
KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI KARALARI!

             T.C.                                                                                

MARMARA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

TARİHİ                  :             NO        :

03.11.2015                    10/1

 

       BELEDİYE MECLİSİNİ TEŞKİL EDENLERİN

                      ADI-SOYADI

 

BELEDİYE BAŞKANI    : Süleyman AKSOY

ÜYELER                             : Fırat ALİOĞLU, Gül TİLKİCİ, Mehmet ÇAKIRGÖZ,

  Yaşar AYDOĞAN, Yakup AKSU,

  Aydın DİNÇER, Ediz ÖZTÜRK, Okan YARAR

BULUNMAYANLAR       : Hüseyin GEÇGİN

 

 

2015 toplanma devresinin 10. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 28.10.2015 gün ve 30702447-301.03-329 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.11.2015 Salı günü saat: 14.00’de Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan vekili tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Hüseyin GEÇGİN toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Hüseyin GEÇGİN’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan vekili 1 adet önergenin bulunduğunu söyledi. Önergenin 1.maddesi şöyleydi: “İlçemiz Avşa Mahallesi çıkışında ve Yiğitler yolu ayrımındaki yol üzerine rastlayan heykel ve tretuarların tekrardan düzenlenmesi” Başkan vekili önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 1 önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 159- Komisyona havale edilen 2016 gelir tarifesinin plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 160 Komisyona havale edilen 2016 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesinin plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 161- 13-18 Mart 2016 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde yapılacak Gayrimenkul Fuarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi beraberinde Marmara Belediye Başkanı Süleyman AKSOY’un katılımının sağlanması, harcırahları, yol ve konaklama giderlerinin 2015 yılı Bütçesinden karşılanmasının kabulüne, işaretle yapılan oylama sonunda oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 162- Marmara ilçesi, Avşa Mahallesi, Manastır mevkii, Seyir tepe de Belediyemize ait 24 pafta 661 parselde bulunan yerin Belediyemiz kontrolünde hazırlanan maket projeye göre yap işlet devret modeliyle kiraya verilmesi hususunun tekrar meclise getirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

KARAR NO: 163- Mali İşler Müdürlüğü’nün ödenek yetersizliği bulunan harcama kalemlerine uygun bulunan kurumumuzun diğer müdürlüklerine ait harcama kalemlerinden ödenek aktarılması veya Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Bütçe başlıklı 37. Maddesine göre Ek Bütçe yapılması teklifinin 2015 Aralık Ayı meclisinde görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

        

            KARAR NO: 164- (Önergenin 1.maddesi): İlçemiz Avşa Mahallesi çıkışında ve Yiğitler yolu ayrımındaki yol üzerine rastlayan heykel ve tretuarların tekrardan düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Başkan gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Kasım Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

           Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 04.11.2015, Saat: 16.30

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                  KATİP

 Süleyman AKSOY                                                               Okan YARAR                                                         Mehmet ÇAKIRGÖZ

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM