Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

TÜM DUYURULAR
 
Kole Plajı 2 nolu cafe yeri ihale ilanı

İ L A N

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1-      Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Kole Plajı 2 nolu cafe yeri 5 yıl müddetle kiraya verilecektir.

2-      Kole Plajı 2 nolu cafe yeri 12.500,00 TL. muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesine göre açık teklif artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

3-      Kole Plajı 2 nolu cafe yerinin geçici teminatı 2.289,41.TL’sı olup, Hasar Teminatı  1.000,00.TL’sıdır

4-      İhaleler, 12 Nisan 2016 Salı Günü saat:14.00’de Marmara Belediyesi Hizmet Binasında Encümen Huzurunda yapılacaktır, 1. ihale yapılamadığı takdirde 2.ihaleleri 19 Nisan 2016 Salı günü aynı yer ve saatte, 2.ihaleleri de yapılamadığı takdirde 03 Mayıs 2016 Salı günü aynı yer ve saatte 2886 sayılı D.İ.K.’nun 51.maddesine göre pazarlık sureti ile kiraya verilecektir.

5-      İhalelere katılmak isteyenlerin hasar ve geçici teminatlarını 11 Nisan 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmaları ve Yeterlilik Belgelerini almaları şarttır. Yeterlilik belgesi almayanlar ihaleye iştirak edemezler.

 

YETERLİLİK BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN:

A)    Müracaat dilekçesi ile birlikte teminatlarının yatırıldığına dair makbuz.

B)    Belediyemize su, emlak, ÇTV, kira, işgaliye gibi herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Belediyemizden alacakları belge.

C)    Mali durumunu gösterir belgeyi almaları şarttır.

D)    Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

E)    Vekaleten gireceklerden vekaletname getirmeleri şarttır.

F)     Belediyemiz ihalelerine girip de ihaleden vazgeçen ve teminat yakanlar ihaleye iştirak edemezler.

G)    Mesleki tecrübe sahibi olmak.

H)    Belediyemizde kiracı iken sözleşmeye aykırı fiillerinden dolayı tahliye edilenler ile şirket ise şirket ortakları doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar

İ)       İhale şartnameleri ve ihale ilanları ücretsiz olarak Belediyemiz http://www.marmara.bel.tr/  adresinde görülebilmektedir..

İhale şartnameleri mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Telgraf ile müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilemez.

            Keyfiyet ilan olunur. 29.03.2016

 

 

 

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM