YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Loading...

Perşembe

kapalı

15℃

Cuma

kapalı

14℃

Cumartesi

hafif yağmur

13℃

Pazar

hafif yağmur

14℃

Pazartesi

parçalı az bulutlu

12℃

HAVA DURUMU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

CANAN MİDİLLİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

ÖZGEÇMİŞ

Canan Midilli, 15.05.1962 Marmara doğumludur. 01.06.1987 yılından beri Marmara Belediyesinde çalışmaktadır. 1993'ten beri Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yürütmektedir. Evli, 1 çocuk annesidir.

MÜDÜRLÜK HAKKINDA

Yazı İşleri Müdürlüğü, bir adet Yazı İşleri Müdürü ve iki adet işçi personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

1-Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni kararı gerektirmeyen hususlarda Belediye Başkanının görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü ve yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devretmek üzere onay ve imza yetkilerini belirlemek, bu konuda Yönerge hazırlamak ve gereken güncellemeleri periyodik olarak yapmak,

 

2-Aynı konudaki belgelerin aynı numaralarla kodlanmasını sağlamak, aranılan bilgi ve belgeye aynı numarayı taşıyan belgeler arasından kolay, doğru ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmek,  başka kurumlarla düzenli, süratli, etkili ve verimli bir evrak, dosya ve haberleşme sisteminin kurulmasında bütünlük ve kolaylık sağlamak, evrak ve yazışmaların otomasyonu ve bilgi ağlarının oluşturulması çalışmalarına alt yapı oluşturmak, kurum içi evrak akışı ve bilgi alışverişinin daha düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak, belgelerin arşivlerde tasnifi, ayıklanması, yerleşimi ve kullanıma sunulmasında kolaylıklar sağlamak, evrak ve iş takibi kolaylaştırmak için Standart Dosya Planını (SDP) ve bunu içerecek şekilde Dosya Yönergesini hazırlamak, SDP için İçişleri Bakanlığı onayını istihsal etmek ve Yönergenin uygulanmasını takip ve kontrol etmek,

 

3-Kurum içi ve dışına gönderilecek yazılı ve elektronik ortamdaki evrakların hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek, Başkanlığın Yazışma Kuralları yönergesini hazırlamak,

 

4-Evrak ve posta kabul, gönderimi ve dağıtımından sorumlu 7 gün 24 saat esasında görev yapacak bir haber merkezi tesis etmek ve çalıştırmak, evrak güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlarda, tüm Başkanlık birimlerinde yılda en az bir kez denetim yapmak, sonuçlarına göre gereken tedbirler süratle almaktır.